We leven in een wereld waarin afleiding, misleiding en manipulatie een grote rol spelen. Onze oorspronkelijke vermogens zijn zo veel mogelijk en zo ver mogelijk uitgekleed en uitgeschakeld en er wordt d.m.v. verschillende agenda's zelfs gepoogd om deze nog verder uit te kleden en uit te schakelen. De wereld staat op een groot kantelpunt en wij spelen hier de hoofdrol in.

Nu, meer dan ooit, doen onze individuele bijdragen en van hieruit onze gezamenlijke inspanningen er toe, om de kanteling naar een Hartgedragen en een van binnenuit geïnspireerde, menswaardige samenleving in te zetten. Een samenleving die gebaseerd is op waarden als zelfbeschikking, vrijheid, autonomie, passievol leven, handelen en zijn, gelijkwaardigheid en transparantie. Het is tijd om alle verloren sleutels te hervinden in ons Zelf en om hiermee alle gesloten deuren te openen. Het is tijd om de regels, de wetten en de omgangsvormen op deze Aarde van binnenuit te herschrijven naar een samenleving die gebaseerd is op verbinding, overvloed, ondersteuning en dienstbaarheid voor en naar al het leven. Wij, jij en ik, kunnen bijdragen aan deze kanteling/transformatie en onze bijdrage hierin begint bij onszelf. Bij jou en bij mij. Ieder individueel en toch innig met elkaar verbonden.

 

Laten we onszelf onder de loep nemen. Wij, als ambassadeurs hier op aarde aanwezig. Ambassadeurs van vele liefdevolle beschavingen die hier, nu, in dit moment met ons meekijken naar al onze acties en bewegingen, mede omdat onze acties hier op aarde en de gevolgen daarvan ook hen betreffen buiten deze aardse, wereldlijke en ogenschijnlijke grenzen van tijd en ruimte.

Laten we onszelf onder de loep nemen. Wij, als Krachtwezens van Oorsprong, ambassadeurs van deze aarde en representanten van al het leven op deze aarde, binnen deze aarde en buiten deze aarde. Hoe gedragen wij ons? Nemen we verantwoordelijkheid voor wie we zijn, wat we inbrengen en wat daarmee in beweging komt of nemen we afstand en zijn we afwezig in bewustzijn? Wat zijn onze gedachten over onszelf en over anderen? Denken wij in vrede en in eerbied of in strijd en afgunst? Wat zijn de woorden die wij spreken naar onszelf en naar elkaar? Spreken wij vanuit openheid, eerlijkheid, transparantie en gelijkwaardigheid of zijn er verborgen en dubbele agenda’s aanwezig? Hoe zijn onze handelingen naar onszelf en naar anderen? Handelen wij vanuit liefde en respect, zowel voor onszelf als voor de ander of handelen we puur uit eigenbelang en eigen gewin?

Ware verandering begint bij jezelf. Het is niet zomaar een cliché, het is de werkelijkheid. Jíj bent de werkelijkheid. Wanneer blijkt dat niets anders echt bestaat, ben jij het enige constante dat er Is.


Constant in beweging.
Organisch.
Bewust.
Aanwezig.
Hier en nu.
In dit lichaam.
In deze werkelijkheid.
Buiten deze werkelijkheid.


In een veel groter vermogen dan je hier denkt te hebben en dan je hier denkt te begrijpen. Groter dan je fysieke zijn hier op aarde. Je reikt verder dan de grenzen van de sterren die je met het blote oog kunt zien. Je vermogen reikt verder dan je aardse lichaam je doet vermoeden. Je bent aanwezig in meer velden dan deze fysieke werkelijkheid voor mogelijk acht.

Neem de tijd om je Zelf te ontdekken. Neem de tijd om je Zelf te onderzoeken. Neem de tijd om je Zelf te (her)introduceren aan jezelf, aan je lichaam, aan deze werkelijkheid en aan deze aarde. Wie waarachtig naar zichzelf durft te kijken, in zowel de mooie, vreugdevolle tijden als in de moeilijke, donkerdere tijden, kan pas echt volledig Zijn en volledig leven.

 

Met een transparante blik naar jezelf en in je Zelf, kijk je transparant naar de wereld. Met de erkenning van de kracht in je Zelf, sta je krachtig in de wereld. Met de wetenschap dat jij de verandering bent die de wereld nodig heeft, breng je deze verandering. Ongeacht welke agenda's er draaien om je anders te doen vermoeden. Jij bént die Krachtdrager met het vermogen om zuiver te kijken naar jezelf en naar de wereld om je heen.

 

Kijk met de ogen van een Waarachtig Mens, handel met het vermogen van een Waarachtig Mens en de Waarachtige Mens op aarde zal weer opstaan. Sterker dan ooit tevoren. In eenheid, in Liefde, in Kracht en in saamhorigheid. Met elkaar en voor elkaar. En dit begint bij onszelf. Sterker nog, het is al volop in beweging.

Bij jou en bij mij.
Ik.
Jij.
Wij.
Samen.
In krachtige eenheid en in verbinding.

 

Asma


Deel dit bericht via: