Sharing Information ~ Connecting Worlds ~ Opening Up Life

Ana Shay Hi


De eerste in een reeks nieuwe samenkomsten, gebaseerd op frequentieformaties, staat online

De 'Kosmische Zelfbeleving' biedt een vrije en geborgde ruimte die de uitnodiging schept om je eigen bewustzijn dieper te laten landen in jezelf. Dieper in je eigen lichaam, in je eigen voelen, in je eigen denken en daarmee dieper in de stroming van je eigen leven. Het is een moment van rust dat gedragen wordt in de ontspanning van je eigen aandacht en aanwezigheid in het lichaam.

Het moment van de Zelfbeleving ligt ingebed in klank- en kleurtonen van vrije organische bewustzijnsvibraties. Deze Frequentieformaties scheppen een atmosfeer waarin je kunt ontspannen en kunt landen binnen in je eigen ruimte van lichaam en geest (zelfbewustzijn). Dit biedt de natuurlijke stroming van de Levenskracht de mogelijkheid om ontstoringen en activaties te bewerkstelligen in de software van het brein en het lichaam.

Het is een moment waarin er een diepe vibrationele aandacht is voor wie jij bent en al wat je in dit moment van jouw bestaan voelt en ervaart. Een moment waarin er niks in woorden besproken, gedeeld of verklaard hoeft te worden en waarin de ervaring van jezelf zuiver gebaseerd is op je eigen gevoelsbeleving. Schoon en in vertrouwen. Je mag er helemaal zijn, met alles wie je bent.

Een kosmische ademhaling in het moment van Nu.

Een moment waarin diverse beschavingen liefdevol en zeer krachtig meekijken in hoe jij het landingsplatform in jezelf, voor je zelf uitrolt. De diepe aandacht als een draaggolf van de waarheid die jij bent, die jij voelt, die jij weet te zijn.

Erkennend

Openend

Bekrachtigend

Verwelkomend

Samen met elkaar vormen we een levend vibratieveld van diepe erkenning van onze eigen aanwezigheid, de aanwezigheid van de Kosmische Mens, in deze wereld.

 

Je bent Welkom.

 

* De sessies 'Kosmische Zelfbeleving: landen in jezelf' worden vibrationeel begeleid en geborgd door Asma Achkroune


Vrijgave Kosmische Klankentransmissie: Pulse of Life 24-03-2022

Op 24 maart 2022 vond The Pulse of Life plaats. In het moment van onze ontmoeting heb ik een opname gemaakt van mijn vertaling van frequentievelden, interacties en communicaties die ik ervoer in het veld.
Ter informatie: Dit is niet de Klankentransmissie die vooraf te bestellen was.

Naast alle vreugdevolle, warme, ontroerende, liefdevolle, vreedzame en krachtige lanceringen van energie en aandacht die ik van eenieder heb ervaren in het veld dat we tot leven hebben gebracht, naast alle lagen/volkeren van de aarde die zich hebben laten zien, en naast zo veel meer dat in beweging is gekomen, heeft deze gezamenlijke puls ook een Siriaanse communicatie/ontmoeting mogelijk gemaakt.

 

Deze ontmoeting voelde zo wezenlijk waardevol dat ik, in het moment dat deze zich in het veld opende, wist dat deze vrijgegeven diende te worden. Hij is voor álle mensen. De diepe vibraties van eerbied en ontroering voor de mens, de samenwerkingen die er zijn, de zaden die vibrationeel aangeboden worden…al deze frequenties mogen open en zichtbaar. Dat doe ik bij deze.

 

De opname is vrijgegeven op Youtube (zie bovenstaande video) en een MP3 bestand van de gehele opname (34 minuten) is vrij te downloaden via onderstaande knop.


Welkom Reizigers

Als dragers van de Kronieken van het Oorspronkelijk Menselijk Bewustzijn en als Hoeders van deze Aarde is het aan ons gelegen om een fundamentele herziening aan te brengen in de wijze waarop wij onszelf en onze werkelijkheid bezien, interpreteren en beleven.

 

Door onze plek weer in te nemen als Scheppende Wezens met een vrije waarneming, openen we de Kronieken weer in ons bewustzijn en zal er een totale verschuiving plaats vinden binnen in onszelf, in ons eigen leven en binnen het menselijk bewustzijn op Aarde. We trakteren hierbij niet alleen onszelf en elkaar, maar ook deze prachtige planeet en alle levende wezens die hieraan verbonden zijn, op het vrijkomen van alle klanken en kleuren in de trilling en frequentie van ons vrije, autonome, Oorspronkelijk Menselijk Bewustzijn.
Actuele mededelingen

Kosmisch Archief in opbouw: Een Verzameling van informaties

Gepubliceerd op 31 december 2021

De komende periode wordt er op deze website gewerkt aan een Kosmisch Archief met informaties die in de afgelopen jaren door Asma zichtbaar zijn gemaakt en in beeld zijn gebracht.

 

Dit zal o.a. zijn in de vorm van teksten, tekeningen, schilderijen en in code uitgeschreven software modules. Tevens wordt er gewerkt aan nieuwe informaties die, in stroming, ook toegevoegd zullen worden aan het Kosmisch Archief.

 

Elk Mens is welkom om vanuit het eigen, vrije bewustzijn samen te werken in en met de beschikbaar gestelde informaties.

Beëindiging Agenda Update en t.z.t. herstart van de reguliere nieuwsbrief

Gepubliceerd op 24 december 2021

In de afgelopen maanden is gebleken dat het versturen van de Agenda update niet langer in lijn ligt van mijn stroming. Deze zal dan ook niet langer verstuurd worden.

 

Mijn werkzaamheden gaan echter onverminderd door. De website wordt primair in het communiceren van informaties en activiteiten.

 

Ook zal er (t.z.t.) een herstart komen van de reguliere nieuwsbrief.
De nieuwsbrief zal ingezet worden om informaties in tekst, beeld en klank door te zetten. Enig nieuws omtrent nieuwe werkzaamheden zal hier (mogelijk) ook in gedeeld worden. Dit alles is nog in vorming en zal zich laten zien in stroming.

 

Voor nu is en blijft de website primair voor alle communicaties en deze zal regelmatig geüpdatet worden.

Individuele sessies: Nieuw emailadres voor afspraken

Gepubliceerd op 20 december 2021

Om een afspraak te maken voor een individuele sessie kun je vanaf heden gebruik maken van het speciaal hiervoor ingerichte email adres: Consult@codesvancreatie.nl

Tevens kun je gebruik maken van het contactformulier op de desbetreffende pagina:
* Individuele Lichaamsgerichte Ontstoringssessie

* Individuele Sessie (gesprek en waarneming)