De Mens is van oorsprong een vrij wezen met een rijke historie, welke zich niet beperkt tot en die ook niet gebonden is aan, de herinneringen en de waarnemingen die de Mens van deze aarde in zijn persoonlijkheid draagt. De Oorspronkelijke Mens communiceert als wezen in trillingen en frequenties van de vrije emoties en is een zender en een ontvanger van informaties in geometrieën van klank en kleur. Zij is een drager van oneindig bewustzijn dat ontstaat en bestaat in verbinding met al het leven. Ze is constant in beweging en met haar vrije waarneming overal in aanwezig.

 

Er heeft zich in de historie van de Oorspronkelijke Mens een moment voorgedaan waarin de broncodering waaruit zij is opgebouwd, haar blauwdruk, verstoord is geraakt en hiermee werd aangepast. Hierdoor kon de Mens haarzelf niet meer volledig als een vrij Verbindingswezen ervaren.

 

Om deze verstoring te ontstoren en hiermee het moment in zichzelf terug te activeren waarin zij weer vrij toegang heeft tot alle bewustzijnsvelden waar zij uit bestaat, is een vrije en ongekaderde waarneming van het Bronwezen zelf nodig in de kern van de verstoring. Hiermee opent de Mens zelf, in haar eigen bewustzijn, de mogelijkheid om terug te keren in haar volledig potentieel. En precies deze beweging brengt ons nu hier, in dit moment, op deze aarde en in deze werkelijkheid.

 

Wij, mensen, zijn allen dragers van de Kronieken van het Oorspronkelijk Menselijk Bewustzijn en onze eigen Wezenlijke, maar ook gezamenlijke, histories hierin. Om de toegang tot deze informaties binnen in onszelf te openen, dienen we middels diepgaand eigen onderzoek, meer kennis en inzichten te verkrijgen in de aard van deze werkelijkheid en in de wijze waarop we, zowel individueel als collectief, denken en voelen. Daarnaast is het van essentieel belang om inzichten te verwerven in de reden waarom en de wijze waarop de huidige mens bestuurd wordt in haar denken en hoe haar vrije emotionele bewustzijn hiermee gekaapt, gekaderd en afgevlakt wordt en grotendeels zelfs al uitgeschakeld is. We dienen de rol van onze persoonlijkheid grondig te onderzoeken en binnen in onszelf een verschuiving te maken naar het Wezenlijk aanwezig zijn vanuit ons Bronwezen.

 

Wanneer we onszelf in een veel grotere werkelijkheid durven te plaatsen en hierin onze aanwezigheid serieus durven te nemen kunnen we daadkrachtig en vrij, in het hart van de verstoring, binnen in onszelf, aanwezig zijn. Wanneer we in ons eigen leven de leiding durven te nemen en alle aspecten, zowel de positieve als negatieve, hierin durven te bevragen en te onderzoeken, dan nemen we zelf actief de leiding in het ontstoren van de verstoring die zich in een andere tijd in ons bewustzijn heeft genesteld. Hiermee kunnen wij vanuit onze eigen autonomie en zelfbeschikking de mogelijkheid in onszelf openen om terug te keren in onze Oorspronkelijke vrije vermogens.
 

Door een fundamentele herziening aan te brengen in de wijze waarop wij onszelf en elkaar bezien en behandelen, kan en zal er een totale verschuiving plaatsvinden binnen het menselijk bewustzijn hier op aarde. Hiermee trakteren we niet alleen onszelf en elkaar, maar ook deze prachtige planeet en alle levende wezens die hieraan verbonden zijn, op de innerlijke informaties in alle trillingen en frequenties van het vrije oorspronkelijke Menselijk Bewustzijn.

 

Asma Achkroune


Deel dit bericht via: