Fragmenten transcript Quantumsessie: Ontmoetingsplatform voor Kosmisch Contact

In de Quantumsessie: 'Ontmoetingsplatform voor Kosmisch Contact' wordt er via woord en klank een veld van (zelf)onderzoek geïnitieerd, waarin het thema buitenaards contact/kosmische ontmoetingen dieper in de ogenschouw van het zelfbewustzijn wordt genomen. Hieronder vind je enkele stukjes transcript van de opname die voor deze sessie beschikbaar is.


De gehele audio-opname waar deze stukjes tekst uit afkomstig zijn is te bestellen via de webshop.
De opname is een frequentieoverdracht in zowel de Nederlandse taal als in Kosmische Klanktaal en duurt ca. 67 minuten.


Stukje transcript uit de Quantumsessie: Ontmoetingsplatform voor kosmisch contact 1

"...Over de hele wereld zijn mensen bezig met dit thema. Ook hun informaties liggen al in het veld, zijn beschikbaar voor ons en onze informaties zijn ook beschikbaar voor hen.

 

En vanuit de eigen verbinding met het zelf, in aandacht, en dat is niks of niemand buiten je, dat ben jij zelf, hoe jij je voelt, hoe jij hier nu zit in dit moment, dit ben jij, je eigen kosmische zelfbewustzijn. Vanuit die verbinding daarmee op jouw manier, kan er ook verbinding gelegd worden met alle andere mensen in deze wereld, die zoveel moois brengen. Die zoveel in het veld hebben gelegd aangaande leven, aangaande contact, ontmoeting.

 

Wat is nou waarlijk een ontmoeting? Als we spreken over een ontmoetingsplatform voor kosmisch contact, wat is dan een ontmoeting? Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Wie ontmoet wie?

 

Heb je jezelf wel al ooit eens echt ontmoet? In alle vrijheid, in alle ruimte, in alle mogelijkheden die jij weet en die jij ervaart? En in het moment van een ontmoeting met een ander, ben jij dan helemaal in de ontmoeting met jezelf en ontmoet de ander jou dan ook echt, helemaal zelf?

 

Wie ontmoet er wie? Wat is een ontmoeting?"


Stukje transcript uit de Quantumsessie: Ontmoetingsplatform voor kosmisch contact 2

“Ik voelde dat ik werd aangesproken, dat we werden aangesproken op “zijn jullie echt bereid om echt contact te maken”? Want de kracht die er ligt in mensen die niet van deze wereld zijn, kan enorm intens aanvoelen. Dat de diepe kracht die er ervaren kan worden in een contact, in een ontmoeting (dat kan overigens ook met mensen in deze werkelijkheid) maar de enorme kracht die er in zo’n ontmoeting in het lichaam zichtbaar wordt, die zich in het lichaam manifesteert ten tijde van het contact, kan zo intens aanvoelen dat het brein daar van alles mee kan gaan doen.

Heb je jezelf paraat? Ben je bereid om dat aan te gaan? En om dan dus zo bewust in je lichaam aanwezig te zijn, dat je alle denkvelden ook kunt pareren en in de kracht kunt blijven staan. Dit gaat ook over borging van de persoon of het wezen dat je ontmoet.

En nogmaals dit geldt dus ook voor een ontmoeting met mensen hier in deze werkelijkheid, mensen gewoon hier van deze aarde. Kunnen wij elkaar borgen? Kunnen wij elkaar vrijwaren van gedachtes? Gedachten over een ander. Gedachten over jezelf.

Kun je je zelf borgen in je eigen Zijn, in je eigen kracht? Waarbij je niet inkrimpt onder de kracht of een macht die je in je eigen lichaam ervaart in het contact met iets of iemand anders.

Kun je je zelf daar dwars doorheen overeind zetten en de trilling helemaal belichamen vanuit je eigen kracht? Het genereren van je eigen bewustzijn in je lichaam.

De ander aankijken en echt ontmoeten en dat de ander jou dan dus ook ontmoet. Met het licht in je hart, zonder angst: “hier ben ik. En wat een prachtig mooi wezen ben ik.” Dat je dat kunt voelen in jezelf en jezelf daarmee presenteert…”


Stukje transcript uit de Quantumsessie: Ontmoetingsplatform voor kosmisch contact 3

“Wat betekent dit nou eigenlijk echt: een kosmische ontmoeting? En dat ontmoetingsplatform in mijzelf, hoe stabiel is dat? Wat zijn de pijlers daarvan, waar staat dat op? Kan ik dat compleet borgen?

Wie heeft dat platform gebouwd? Is dat platform er al of ben ik de architect van dat platform vanuit mijn eigen bewustzijn? Dat ik elk zogezegd steentje, schroefje, bout, moertje, organische materie, waar jouw platform dan ook uit bestaat, de vibratie daarvan, ken je elk element daarvan in jezelf? Heb je hem aangekeken? Heb jij hem daarin gelegd? Of is het al iets bestaands wat er zomaar is? En waar komt dat dan vandaan?

En misschien is het er al vanuit je Wezen omdat je het al bent, en dan kan het ook goed zijn om daar heel bewust, vanuit je aandacht nu, in dit lichaam in deze werkelijkheid, daar eens heel bewust ook zitting in te nemen. Je gevoel in te laten vibreren, je bewustzijn in te laten vibreren. Dat je dat platform ook helemaal in eigenaarschap hebt. Zodat als er ergens iets binnenkomt, wat een gaatje wilt slaan, dat je die ook meteen opmerkt. Jezelf erin brengt en je platform heel en intact houdt.

Dus neem ook ruimte om hier op je eigen manier nog verder doorheen te golven...“


Stukje transcript uit de Quantumsessie: Ontmoetingsplatform voor kosmisch contact 4

"...Kun je ook iemand ontmoeten die er anders uitziet dan wat je gewend bent, of wat het brein nu vertaalt als zijnde mens.

Ben je ook echt bereid en kun je dat ook aan, dus wat je brein dan daarmee doet, dus dan gaat het weer over: kun je paraat zijn in je lichaam, in je eigen denken, in leiding over je brein, dat je leiderschap daarover hebt in een ontmoeting met mensen die er mogelijk anders uitzien dan dat ons brein nu weet.

Zo veel beschavingen zijn er die onder de menselijke beschavingen vallen maar die er net iets anders uitzien dan wij nu zouden denken. Misschien ook wel niet menselijke beschavingen die er compleet anders uitzien, die misschien wel voor de aardse termen, voor de breinen, lelijk of eng benoemd zouden kunnen worden. Die prachtig zijn in hun eigen organische Zijn. En al zouden het wezens zijn die technologisch van aard zijn: die prachtig zijn in hun Zijn.

Heb je daar al eens over gevoeld? Heb je daar al eens naar gekeken? Jouw ontmoetingsplatform, heeft dat ook ruimte daarvoor? Kunnen zij ook bij jou aankomen?

En nogmaals, deze vragen zijn puur initiaties om zelf eens te voelen: “hey, hoe staat dat eigenlijk bij mij, hoe sta ik ervoor? Hoe ziet mijn platform eruit? Zitten daar voorkeuren in?”

Het gaat niet over schaamte of over schuld, over het goed doen of niet goed doen, trots zijn… dat doet er allemaal niet toe. Het gaat om een constatering, om aandacht, dat je de vibraties eruit kunt vissen waar je mogelijk nog nooit eerder naar gekeken hebt. Dat je die in het licht kunt houden. Het licht van je Hart, het licht van het Quantum, van de Quantumwerelden en kunt zeggen: “hey kijk, hier! Deze mag open…Deze mag in het licht komen, deze mag in eigenaarschap komen. Ik ben hier. Ik neem de leiding over mezelf en ik sta voor het kosmische contact omdat ik het platform ben. En ik heb hem helemaal in eigen beheer…”