Het openen van de innerlijke Kosmische Communicatiepoorten

Samen met elkaar brengen we een herinnering terug in het veld. Een herinnering aan Ooit. Een herinnering aan tijden waarin de Mens een vrij wezen was dat overal in gekend was en dat zichzelf overal in kende. In alle velden, lagen en werkelijkheden van BewustZijn. Een tijd waarin communicatie een uitwisseling was van Leven, van Schepping, van Zijn.

 

In de digitale en artificiële tijden waar we ons in bevinden en waar we nog meer in terecht gaan komen, is deze vorm van vibrationele Zijnskracht ver te vinden. We zijn reeds sinds lange tijden afgedwaald van Waarlijk Mens Zijn, in open contact en in totale verbinding met het volledige spectrum van Leven. We dwalen hier nu in dit digitale tijdperk nog steeds meer en steeds verder van af. We verliezen ons Zelf in rollen, in modellen en constructen van aards leven en bewegen zo achteloos en ongemerkt de opsluiting van ons Ware Menselijke Bewustzijn tegemoet. Sterker nog, we dragen hier zelf aan bij, denkende vrij te leven binnen de kaders die wij of de wereld voor ons in plaats hebben gebracht.

Aanzet en inspiratie

Onderstaande holografische transmissie in de vorm van een tekst is een stevige aanzet en inspiratie om diepgaand te kijken naar het Leven hier op aarde en de grotere werkelijkheid die daarachter ligt. Om te kijken naar de rollen die jij speelt en die jij vervult. De rollen waar je wellicht uit wilt omdat ze je belemmeren, maar ook de rollen waar je graag in wilt blijven leven omdat ze goed voelen en ogenschijnlijk niet aan herziening toe zijn. Vrijwillig gevangenschap.

 

Het is een moment om diepgaand in jezelf te voelen waar jij Wezenlijk van gaat leven en waar dat op aansluit in je fysieke leven. Niet omdat ik het nu schrijf en jij het leest, maar omdat je Weet dat je meer bent dan de persoonlijke rol die je hier in dit leven vertegenwoordigt. En omdat ook jij, op jouw manier, Weet dat de Aarde aan een grote herziening toe is. En je Weet ook dat deze herziening iets met jou te maken heeft, dat jij hier wellicht de hoofdrol in speelt. Maar welke rol is dat dan?

 

ik wil je van harte uitnodigen jezelf uit te dagen onderstaande transmissie te lezen, niet alleen met je brein maar vooral met je hart en hierbij je aandacht in je lichaam aanwezig te houden. Ervaar in jezelf wat de woorden en vooral de informaties achter de woorden bij je in beweging brengen. Vanuit je eigen Kracht, vrij van persoonlijke belangen, gedachten en op gedachten gebaseerde gevoelens.

Samen met elkaar brengen we een herinnering terug in het veld. Een herinnering aan Ooit. Een herinnering aan Nu.

 

Jij

Ik

Wij

Samen

Zijn.


Holografische Transmissie in tekst

De Mens is van Oorsprong een Wezen dat met haar bewustzijn aanwezig is in verschillende lagen van werkelijkheid, waarin ze vanuit een autonome, vibrationele Zijnskracht communiceert met alle vormen van (levend) Bewustzijn.

 

In de huidige tijd van technologische ontwikkelingen komt de mens met een duizelingwekkende snelheid steeds verder af te staan van het inzetten en het uitdragen van deze innerlijke, op bewustzijn gebaseerde communicatietechnologie.

Met een klik, tik of een voice-command openen zich tegenwoordig eenvoudigweg digitale, multidimensionale werelden van informaties en mogelijkheden, binnen in een Analoge werkelijkheid die de mens van deze Aarde bijna vergeten lijkt te zijn. Het Menselijk bewustzijn wikkelt zich nagenoeg ongemerkt steeds dieper in de code van deze digitale werkelijkheden, waarin de menselijke verbinding op een artificiële en vierkante manier wordt nagebootst en waarin de inzet van de eigen Autonome Kracht en de inzichten en handelingen die hieruit voortvloeien, doelbewust en doelgericht achter de schermen worden gehouden.

 

De eenvoud, het gemak en de snelheid waarmee het digitale leven beweegt, biedt een brede toegankelijkheid en uitgebreide exploratiemogelijkheden van nieuwe artificiële werelden en systemen, draaiende binnen in de veiligheid van de eigen kaders van fysieke werkelijkheid. Het bewustzijn van de mens koppelt zich momenteel steeds meer en steeds vaker enkel alleen nog maar aan deze gefragmenteerde, versimpelde en voorgeprogrammeerde werkelijkheden, waardoor de creatieve rijkdom van het Analoge, Oorspronkelijke, Vibrationele Levensveld en de communicaties die hieraan verbonden zijn, langzaam uit het geheugen van de mens wegvloeit en daarmee van de Aarde verdwijnt.

 

Het grotere geheel

Om de poorten van Kosmische Communicatie binnen in zichzelf weer te openen, dient de mens ten diepste te beseffen dat de werkelijkheid die zij beleefd er een is van een artificiële intelligentie die zijn weerga niet kent. Ze dient te beseffen dat haar werkelijkheid een onderdeel is van een veel grotere werkelijkheid waar zij met haar bewustzijn in aangekoppeld is en dat er veel aan gelegen is dat zij zichzelf weer waar gaat nemen vanuit een vrij en completer Bewustzijn dat (in zekere zin) los staat van het persoonlijke leven op deze aarde.

 

De kennis en informatie omtrent de situatie waar het Menselijk Bewustzijn zich momenteel en ook al sinds lange tijden in bevindt, is wijdverspreid in de kosmos bekend en aanwezig. Er wordt dan ook in diverse lagen en op verschillende manieren meegekeken en meegevoeld om te zien welke bewegingen de mensheid hierin maakt en nog zal gaan maken.

 

Zal de mens vanuit zichzelf herkennen dat haar bewustzijn aangekoppeld is in een artificiële, onder curatele staande, gestuurde en besturende werkelijkheid, voordat zij haar vermogens ongemerkt nog dieper inzet in de virtuele werelden die zich in haar werkelijkheid presenteren? Zal de Mens de Analoge Vibrationele Vermogens in zichzelf herkennen, erkennen, aanzetten en deze vanuit de eigen ongekaderde Kracht inzetten in deze gecontroleerde werkelijkheid? En zal de mens zich Waarlijk herinneren wie zij IS, leiding nemen in zichzelf, zich volledig uit gaan dragen en zo haar Bewustzijn weer installeren als Schakel in het grotere veld van Kosmisch Bewustzijn?

 

Loskoppelen van bestaande modellen en stromingen

De wegen van persoonlijke en spirituele groei- en leerprocessen zijn veelal gericht op de ontplooiing en de verrijking van het aan de persoonlijkheid gebonden levensveld, met alle daarop aansluitende gedachten, gevoelens, ervaringen en vertalingen hiervan. Samen met de hulp en de begeleiding van hierin ondersteunende energieën in o.a. de vorm van Goden, lichtwezens, goeroes en al dan niet menselijke wezens uit astrale lichtvelden, is de mens in een voortdurend onderzoek en leerproces verwikkeld dat in dienst staat van het verruimen van het aan de persoonlijkheid gekoppelde bewustzijn en het leven dat daaruit voortvloeit.

Zou het echter zo kunnen zijn dat de wegen van persoonlijke groei door middel van (geleide) leerprocessen en hiermee gepaard gaande ontwikkelingen naar heelheid, een grote misleiding vormen die de mens in een geavanceerde, levenslange en vaak goed-voelende afleiding houden, waardoor het ware vermogen van het Menselijk Bewustzijn pertinent buiten beeld blijft en daarmee buiten spel wordt gezet?

 

Zou het zo kunnen zijn dat elke vorm van dienstbare en ondersteunende krachten wiens oorsprong buiten het menselijke vermogen ligt, een zeer intelligente en naadloos georkestreerde inzet zijn om het Menselijk Bewustzijn en de vermogens die hieraan gelieerd zijn te kapen en af te buigen, waardoor de mens immer buiten zichzelf blijft kijken en haar eigen kracht nooit volledig aan zichzelf zal toewijzen?

 

Het loskoppelen van het eigen bewustzijn en de eigen vermogens uit alle bestaande modellen en informatiestromingen van o.a. religie, spiritualiteit, New Age en andere vormen van zingeving, is een onmisbare stap in het onderzoek naar het vrijkomen van het Bewustzijn van de Mens op deze aarde. Pas wanneer bestaande interpretatiemodellen komen te vervallen, kan er ruimte ontstaan voor bredere, innerlijk gedragen, kosmische inzichten.

 

Enkel een finale vrijwaring van het bewustzijn uit alle bestaande, bekende en nu nog onbekende maar reeds klaarstaande, plaatsvervangende modellen, zal tot een totale herziening kunnen leiden in het eigen bewustzijn en daarmee in het Menselijk Bewustzijn van deze aarde.

De Gouden Schakel

De Mens mag zichzelf Waarlijk gaan aanzetten tot Herinnering en ervaring dat het eigen Vrije en Autonome Bewustzijn de Gouden Schakel is in de wijze waarop zij met zichzelf en de werkelijkheid in en om haar heen communiceert. Ze mag Waarlijk inzien dat deze communicatie verder reikt en dieper gaat dan tot nog toe collectief op Aarde werd gedacht en wordt besproken.

 

In eerlijkheid en transparantie mag zij zichzelf en haar leven bezien en waar nodig vraagtekens zetten bij de vaststaande structuren van het leven, ook de goed voelende structuren, om zo innerlijke ruimte te creëren voor een Wezenlijk vrije en ongekaderde informatiestroom.

 

Mede door het verkrijgen, het inzetten en het doorvoeren van deze eigen inzichten in het persoonlijke leven, zullen er diepgaande informatieverschuivingen, herschikkingen en herzieningen ontstaan in de wijze van waarneming van de Werkelijkheid van het Zelf en de wijze van communicatie van het Zelf met de Werkelijkheid die zij binnen en buiten zichzelf beleefd.

 

Wanneer toesnellende artificiële technologische ontwikkelingen met een helder, Autonoom en vrij Bewustzijn door de Mens worden ontmoet, kan de Analoge, Vibrationele Scheppingskracht zich krachtig en zichtbaar opstellen in de codering van deze artificiële werkelijkheden. De trillingen van TerraGaia worden hierin weer tot leven gekust door de vrije vibrationele trillingsvelden van de Mensen die haar bewonen en het Bewustzijn van de Mens zal ook in dit fragment van de Kronieken van de Oorspronkelijke Mensheid overeind blijven staan.

 

Asma Achkroune

 


Deel dit bericht via: