Er waren veel onwaarheden rond op deze aarde. Onwaarheden die de mensheid en het menselijk bewustzijn gekluisterd houden in tijdlijnen en werkelijkheden waarin de ware vermogens en de scheppingskracht van de mens buiten beeld en achter slot en grendel gehouden wordt.

 

Geen enkele vorm van geloof, religie of spiritueel model is waarlijk dienstbaar aan de mens. Geen enkele vorm van gevangenschap, ongeacht hoeveel vrijheid, liefde, licht en ondersteuning de mens hierin ervaart, is er waarlijk op gericht de mensheid te assisteren in het openen van de innerlijke ketenen die gezet zijn op de oorspronkelijke menselijke vermogens en de scheppingskracht die hieraan gelieerd is.

 

Enkel de vrije mens zelf, los van persoonlijke referenties en los van de dogma’s van gekaderd bewustzijn in welke vorm dan ook, kan de ketenen van het slot halen en de bevrijding van het menselijk bewustzijn inluiden. Enkel de mens Zelf kan van binnenuit de transitie inzetten, vanuit de eigen kracht en zonder regels, kaders en protocollen, hoe dienstbaar deze ook bewijzen te zijn.

 

Wanneer de mens daadwerkelijk bereid is om door de schone schijn van deze werkelijkheid heen te kijken en heen te prikken, zal zij binnen in zichzelf haar ware Kracht ontmoeten. Pas dan kan de bevrijding van het menselijk bewustzijn waarlijk haar intrede doen en worden hiermee de poorten geopend tot een vrije en evenwichtige manier van Samen leven, samen scheppen en samen Zijn. Geleid vanuit de innerlijke Kracht en in eerbied, eenheid, respect en met mededogen voor al het leven binnen deze aarde en daarbuiten.

 

Asma Achkroune


Deel dit bericht via: