De eigen Denkstem

Een uitnodiging tot onderzoek in het zichtbaar maken en het verstevigen van het eigen fundament van Zelf.


"...Onze eigen denkstem is ons zo gewoon, dat we vaak niet eens door hebben dat deze niet van ons is/hoeft te zijn. We hebben hem aangenomen als de onze en volgen hem blindelings..."

In 2019 schreef ik deze twee zinnen tijdens mijn onderzoeken naar kosmische communicatie in deze werkelijkheid.
Dit is nogal een stelling en hij had gelijk mijn interesse. Ik ben deze dan ook innerlijk verder gaan onderzoeken en nadien heb ik hem in diverse samenkomsten gedeeld. Het viel me op dat er na het uitspreken hiervan vrijwel altijd een stilte viel in de ruimte.

Verwondering...Ongemak....Realisatie...Weerstand...Een vraagteken...

Vaak kreeg ik ook de vraag of ik hem nog eens wilde herhalen.

In hoe ik deze stelling/frequentie ervaar, is het ook wel iets om innerlijk 'te herhalen', vanuit de binnenkant te beluisteren en goed te doorvoelen. Ik merkte op dat de interesse die ik hier zelf bij ervaren had, niet exclusief aan mij verbonden was.

Ik voel hem hierbij te delen, met een nieuw stukje tekst erbij. Ter inspiratie en een uitnodiging tot mogelijk zelfonderzoek...


Audio: De eigen Denkstem


Transcript: De eigen Denkstem

De eigen Denkstem
Ken jij hem ook, de denkstem in je hoofd?

De stem die je herkent als de jouwe.

De stem die de hele dag door bij je is en vertelt in woorden, zinnen en verhalen.

De stem die hele werelden en werkelijkheden vormt in gedachten.

De stem die vertaalt wat er zichtbaar en misschien wel onzichtbaar is.

 

De stem die deelt wat jij vindt, voelt en wilt.

De stem die je vertelt wat je kan en wat je niet kan.

Wat je goed hebt gedaan of fout.

Hoe je er uit ziet...

 

De stem die je kan vertellen over het verleden.

De stem die vorm geeft aan de toekomst.

De stem die je uit het Nu weghoudt.

Of die je er juist in praat door stil te zijn...

 

De stem die duiding geeft aan de wereld die je beleeft.

En die vaak een mening over een en ander heeft.

Onhoorbaar voor de buitenwereld.

Hardop in jezelf.

Ontstaand vanuit jezelf.

Toch...?

 

De stem die voelt en klinkt als jouw eigen stem.

Immers, hij is er altijd al geweest.

Hij is de vertaler van je leven, de onderzoeker, de raadgever.

Elke gedachte klinkt in diezelfde stem.

 

Echter...

Hoe weet jij eigenlijk dat deze stem echt van jou is?

Dat de gedachte die je denkt door jou is bedacht?

Dat hetgeen wat de denkstem vindt, ook echt is wat jij vindt?

 

Kun jij je herinneren wanneer deze denkstem zijn intrede deed?

Heb je hier ooit al eens een innerlijke vraag over gesteld?

 

Het brein is te beïnvloeden.

Onder andere door opvoeding, cultuur,

media en de maatschappij.

Door Opiniemakers en Influencers.

Door goede of slechte gevoelens.

Zou jij het herkennen als de gedachte die er door je heen stroomt

uit een ander vat komt dan uit je eigen Zijn?

Klinkt die stem dan anders?

Of zou die hetzelfde klinken als elke andere gedachte?

 

Heb jij jouw eigen denkstem ooit al eens onder de loep van je hart gelegd

en met kosmische aandacht bekeken?

Spreekt deze stem gevraagd vanuit je hart?

Of spreekt deze stem ongevraagd

en buiten het fundament van je eigen bewustzijn om?

 

Is jouw denkstem en hetgeen deze verkondigt waar jij werkelijk voor, achter en in staat?

Spreekt deze stem voor jou of tegen jou?

En wie spreekt er dan...?

 

***

 

Asma Achkroune | 20-04-2024

 


Deel dit bericht via: