Quantumsessie: Waterportalen: Activatie in klank en beeld

Bestellen kan door te klikken op onderstaande foto of middels de blauwe bestelknop halverwege of onder aan de pagina.

In deze quantumsessie zetten we ons bewustzijn in als kosmische transporter van informaties aangaande het Levensveld dat we Water noemen. De uitnodiging vibreert in klank en beeld, om de essentie van het Waterbewustzijn en alle codes en mogelijkheden die hierin liggen te ontvangen, te erkennen en bekennen. We zetten ons bewustzijn open voor de doorstroom van waterinformaties waar de aandacht van de mens in deze werkelijkheid mogelijk (collectief) nog niet eerder in heeft gevibreerd.


We werken hierin vanuit de autonome Zelfkracht en het kosmische Zelfbewustzijn.
Ieder vanuit zichzelf, verbinden we ons met elkaar en met meewerkende levensfrequentiegroepen achter de fysiek waarneembare werkelijkheid. Meewerkende groepen die in en met vibraties klaar staan om de contacten en communicaties via water weer tot stand te brengen in deze werkelijkheid.

We stationeren onszelf dan ook stevig in het eigen Kosmische bewustzijn in deze werkelijkheid en werken samen vanuit gelijkwaardigheid. Ieder op de eigen manier en in het eigen vermogen. Zo kunnen ook jouw eigen informaties over het Waterwezen vrij ingebracht worden. Zowel individueel als samen vormen we de vibrationele portalen van water, voor water, in de quantumbetekenis van het woord, via waar informatietrillingen deze werkelijkheid in kunnen stromen en fysiek tot leven kunnen komen.


Voel je je aangesproken in meewerking, dan ben je van harte welkom om de sessie in te zetten.

Je kunt deze halverwege en onderaan de pagina bestellen middels de blauwe bestelknop.

 


De beeldcode waarmee gewerkt wordt in de quantumsessie


Bestellen Quantumsessie Waterportalen

Bij het bestellen van de Quantumsessie ontvang je een audiobestand van 52 minuten met een transmissie in klank en woord als ook een afdrukbaar PDF bestand (A4 formaat) van de beeldcode. Deze is scherp en zonder beeldmerk (naam). Je kunt deze  beeldcode eventueel zelf afdrukken en tezamen met het audiobestand gebruiken in de sessie.

Vergoeding: €26,00 (incl. €1,00 transactiekosten)

Je kunt de Quantumsessie bestellen middels onderstaande knop.
 De bestanden zijn direct te downloaden na het afronden van de betaling. Mocht er iets niet goed gaan bij het bestellen of downloaden, neem dan contact op met shop@codesvancreatie.nl


Extra informatie nr. 1 : Ontstaan van deze sessie

Zaterdag 11-03-2022

Ik zit aan de oever van de rivier de IJssel. Met gesloten ogen geniet ik van de stralen van de ondergaande zon en luister ik naar het gezellig klinkende gekwetter van de vele ganzen. Af en toe glijdt het geluid van een passerende trein voorbij. Ik ben in rust, aanwezig in mezelf, aanwezig in mijn ademhaling, aanwezig in het moment van werkelijkheid dat ik beleef.

Plotseling hoor ik water stromen. Niet zo gek aan de oever van een rivier, maar dit was zojuist nog niet hoorbaar op deze wijze. Het geluid wordt luider, alsof iemand aan de volumeknop draait. Het vraagt mijn aandacht. Ik luister nog even met gesloten ogen naar de klanken, ben innerlijk aanwezig in wat ik hierbij ervaar en doe vervolgens mijn ogen open.

Ik zie honderden waterstroompjes, dicht bij de waterkant, goud oplichtend. Een prachtig beeld.

Zijn het er echt honderden? Ik begin te tellen en met een glimlach staak ik al snel deze actie. Ja, het zijn er echt honderden. De veelheid die ik ervaar zit hem overigens niet enkel in het aantal.

Ik kijk naar de gouden stroompjes en ik voel in mijzelf…dit is allemaal informatie. Ik bevestig deze waarneming hardop in mijn brein en breng dit vervolgens in mijn gevoel en met mijn ogen naar het water toe: Ik zie jou. Ik zie dat je informatie bent.

 

In het moment van deze erkenning, zie ik dat de gouden waterstroompjes zich gelijk anders gaan gedragen. Het gouden licht vormt zich al stromend naar gouden glyphs. Wat ik zie vertaalt zich in mij als dat de waterkristallen zich, gestuwd door een ‘onzichtbare kracht’, naar elkaar toe bewegen en organische formaties van informatiehologrammen vormen.

 

Communicatie

Samenwerking

Contact

 

Ik voel dat ik diepgaand word uitgenodigd om in contact te treden met het Waterbewustzijn. Om hier meer aandacht en zichtbaarheid voor te genereren, vanuit mijn vermogens en mijn aanwezigheid in deze werkelijkheid, in deze aarde.

 

Er wordt een beroep gedaan op samenwerking. Niet alleen een samenwerking met mij, maar met ons. Met de mensen die zich innerlijk bewogen voelen om in dit thema mee te werken en mogelijk al reeds doen. De mensen die ook met hun bewustzijn en hun vermogens fysiek aanwezig zijn in deze werkelijkheid en dit veld kunnen verrijken met de waterinformaties die zij dragen.

 

Ik voel diverse beschavingen en allianties die door het water heen met mij communiceren en informaties doorzetten. Ik kijk, ik voel, ik adem en ontvang.

 

Waterbewustzijn

Codes

Klank

Levenskracht

Kristallen

(Door)reisportalen

Communicatieportalen

Waterwezens

(Onder)waterwerelden

Transport

Waterwegen

Verbinding

Quantumbewustzijn

 

Ik voel doorgangen en transmissieportalen openen.

Andere werelden en werkelijkheden die via het water communiceren en o.a. informatietrillingen en hologrammen doorzetten. Er zijn ontvangststations nodig voor deze informaties in deze werkelijkheid. Waterportalen via waar de informatie binnen kan stromen en in het fysieke bewustzijn tot leven kan komen. Samenwerking in quantumbewustzijn.

 

ik

jij

zij

wij

samen

één


Extra informatie nr. 2 : Ontmoeting in quantumverbinding

Op dinsdag 23 maart 2023 hebben we ons met 45+ mensen verbonden in de Quantumsessie Waterportalen om informatie in en aangaande dit thema vrij met elkaar in stroming te brengen. Dit gebeurt ieder vanuit zijn/haar eigen omgeving, in verbinding vanuit het Zelf, met elkaar. De datum is slechts een fysiek focuspunt en vibreert open in oneindigheid, voor elk Wezen dat zich in dienstbaarheid voelt bij te dragen in het verder openen van de frequentie informaties in het thema van het Waterwezen.
Een warm welkom aan ons Allen.


Bestellen Quantumsessie Waterportalen

Bij het bestellen van de Quantumsessie ontvang je een audiobestand van 52 minuten met een transmissie in klank en woord als ook een afdrukbaar PDF bestand (A4 formaat) van de beeldcode. Deze is scherp en zonder beeldmerk (naam). Je kunt deze  beeldcode eventueel zelf afdrukken en tezamen met het audiobestand gebruiken in de sessie.

Vergoeding: €26,00 (incl. €1,00 transactiekosten)

Je kunt de Quantumsessie bestellen middels onderstaande knop.
 De bestanden zijn direct te downloaden na het afronden van de betaling. Mocht er iets niet goed gaan bij het bestellen of downloaden, neem dan contact op met shop@codesvancreatie.nl