Individuele Lichaamsgerichte Ontstoringssessie | 19-02-2024 | Nijmegen

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

* Dit lichaamsgerichte ontstoringsmoment is een quantumfysische aandachtssessie welke niet gericht is op therapie of genezing van (een specifiek onderdeel van) het fysieke lichaam. Wel is er alle ruimte om samen de aandacht te brengen naar mogelijke fysieke verstoringen, dit ter bevordering van het algehele welzijn. We zetten in op een vrije doorstroom van de levenskracht waarin alle mogelijkheden toegankelijk zijn, quantumfysisch bekeken, geweten en geleefd.


Diepe aandacht voor je lichaam met daadkracht en zachtheid in aanraking, klank en stilte

In deze individuele sessie staan jij en jouw fysieke lichaam centraal.
De sessie is erop gericht om vanuit ons beider autonome kracht, in kosmische samenwerking met elkaar, de werkzame software in het lichaam quantumfysisch aan te zien en te ontstoren, waarbij organische trillingen van bewustzijnsinformaties dieper toegang kunnen krijgen tot het fysieke lichaam en de daaraan gekoppelde eigen beleefde werkelijkheid. Draaiende scripten kunnen hiermee vervallen en er ontstaat ruimte voor een nieuwe aanzet en inzet, onder leiding van jouw eigen bewustzijn en je eigen kracht.

 

Achtergrond:
Note vooraf: Dit volgende stuk tekst bevat meer informaties achter de woorden. Lees het met aandacht en zie het in beelden. Zo kan jouw eigen gevoelsinformatie hieromtrent ook (verder) op gang komen.

In de oorspronkelijke blauwdruk van hoe het lichaam van de mens is geconstrueerd bevinden zich in zowel het fysieke als in het energetische lichaam, energieportalen/centra welke vibrationeel afgestemd zijn op frequentievelden in een vrije bandbreedte via waar gecommuniceerd kan worden met andere werelden, werkelijkheden en intelligenties.

 

De afstemming op de frequenties van deze vrije bandbreedte is in de overname van de oorspronkelijke aardematrix, in de lichamen in verstoring gebracht. Er heeft in deze communicatiekanalen een verschuiving plaatsgevonden. De energiecentra vibreerden door deze overname en verschuiving niet langer in de oorspronkelijke afstelling en vibreerden ook niet langer in afstemming op en in samenwerking met elkaar, waardoor het lichaam ook niet langer als een geheel met zichzelf in communicatie kon zijn.

 

Naast de situatie dat wegens de verstoring en verschuiving (interdimensionale) kosmische communicaties, reizen en uitwisselingen niet langer plaats konden vinden, is de databank van kosmische herinneringen, histories, informaties en menselijke vermogens gefragmenteerd geraakt (uiteengevallen) en op verschillende plekken opgeslagen buiten het (zintuigelijke) bereik van de mens, die door de verschuiving in een andere bandbreedte is gaan vibreren, functioneren en leven.

 

Deze communicatieportalen/energiecentra in de lichamen van de mens, worden in de huidige lichamen nog steeds verstoord in frequentie en zijn bezet door intelligenties die er baat bij hebben dat de kosmische herinneringen van de mens buiten beeld blijven en dat de menselijke vermogens van interdimensionaal contact, communicatie en reizen op slot blijven.

De Sessie

In de individuele lichaamsgerichte ontstoringssessie brengen wij in samenwerking onze vermogens in, om draaiende scripten en verstoringen in het fysieke lichaam waar te nemen en hiermee de quantumfysische mogelijkheid tot ontstoring te laten ontstaan. Dit biedt ruimte aan het op gang komen van de oorspronkelijk gescripte vrije, organische  levensvibraties waarbij de kosmische communicaties in het lichaam opnieuw opgestart kunnen worden, onder leiding en begeleiding van jouw eigen bewustzijn.

 

Vanuit mijn Arcturiaanse achtergrond en vaardigheden breng ik ontmantelings-, ontstorings- en opschoningstechnieken en methodieken in onze samenwerking in. Mogelijke uitingen hiervan zijn: gerichte fysieke aanrakingen al dan niet in combinatie met de inzet van klankfrequenties, de inzet van ziend vermogen, handbewegingen rondom het lichaam, stiltemomenten en mogelijk ook het zichtbaar maken van actieve softwaremodules in geschreven beeldcode. Mijn aandacht gaat hierin uit naar het ontstoren van de kosmische communicatieportalen/energiecentra in en rondom het gehele lichaam, waarbij vaak extra aandacht is voor het brein (hoofd) en de wervelkolom. Dit alles in continue afstemming met jou in het moment.

 

Elke sessie ontstaat vanuit jouw eigen aanzet en inzet. We gaan met elkaar de samenwerking aan in gelijkwaardigheid en hierin is jouw eigen besluit, daadkracht en waarneming essentieel in de leiding en begeleiding van hetgeen er in beweging wordt gebracht en hoe we hier samen doorheen navigeren. Jij hebt en houdt de leiding in de sessie, van begin tot eind.

 

Gouden sleutelwoorden voor deze sessies zijn: Eigen leiding, aandacht, ontspanning, herstel, welzijn, stilte, gevoelsbewustzijn, ruimte innemen, vertrouwen, kosmische vriendschap, samenwerking, daadkracht, borging en Vrije Stroming van Leven.


Praktische informatie (Graag met aandacht doornemen)

* Datum: Maandag 19 februari 2024
* Tijd: Op afspraak. Voor elke sessie wordt 3 uur, plus 10 minuten vooraf ingepland. Deze tijd is/lijkt ruim, maar is ook daadwerkelijk nodig om de sessie in alle rust en ruimte te doorlopen. De ontmoetingsruimte is 10 minuten voorafgaande aan de geboekte tijd toegankelijk. Maak gebruik van deze extra tien minuten om, indien nodig, na aankomst even te landen in jezelf zodat we op de afgesproken tijd gelijk samen door kunnen stromen.
* Locatie: De Oorsprong - Driehuizerweg 331 te Nijmegen - Klik hier voor de looproute naar de ruimte

* Vergoeding: €170
De ontstoringssessie duurt 3 uur en wordt ingeboekt als 2x een individuele sessie van anderhalf uur. De vergoeding is aansluitend hierop 2 x €85
* Kleding: De sessies vinden volledig gekleed plaats, de schoenen gaan wel uit.
- Draag comfortabele kleding waar je ontspannen in kunt zitten, liggen en/of bewegen.
- Let er bij je bovenkleding op dat de hals en de nek zo veel mogelijk vrij zijn, liefst geen coll of capuchon.
- Draag kleding met geen/zo min mogelijk decoratieve elementen zoals sierknopen of verdikte stiksels/naden, met name op de rug. Dit kan namelijk de precieze plaatsing van de aanraking verhinderen .
- Tip: draag laagjes zodat je, indien nodig, je trui of vest uit kunt doen.
- Neem eventueel (warme) sokken mee voor aan je voeten.
- Doe indien mogelijk (grote) sieraden en horloges af voor de sessie.
* Mobiele technologie: Om onze gezamenlijke ruimte te bewaken en deze zo schoon en organisch mogelijk te houden, zijn telefoons/smartphones, tablets, smartwatches e.d. niet welkom in de ruimte, ook niet wanneer deze uitgeschakeld zijn. Draag er a.u.b. zelf zorg voor dat deze apparaten thuis of in de auto blijven liggen. Reis je niet met de auto en heb je je telefoon/smartphone bij je? Geef het dan aan zodat we deze tijdens onze ontmoeting in een andere ruimte kunnen bewaren.


Boekingsformulier

Na het invullen van de benodigde gegevens en de betaling via iDeal is je plaats definitief gereserveerd.

Lichaamsgerichte Ontstoringssessie | 19-02-2024

€ 170,00

  • Dit product is niet meer beschikbaar