Individuele sessie

Wanneer de Mens, buiten de persoonlijke rollen en referentiekaders om, haar bewustzijn met een diepe aandacht en betrokkenheid naar (het verhaal van) een ander Mens brengt, kunnen er middels deze wezenlijke waarneming diepgaande activaties plaatsvinden in de codering van de informatievelden waar die persoon in verkeert.

 

Door het bewustzijn hierbij in te zetten als een navigatiemiddel om te schakelen tussen de verschillende informatievelden, kunnen interpretatiemodellen op basis van het gefragmenteerde denken komen te vervallen en ontstaan er openingen in het bewustzijn die voort kunnen vloeien naar stromend denken. Hierdoor kan er een herziening en een herschepping plaats vinden in de betekenis van informatievelden en kan de onderliggende informatiestroom, geleid en begeleid door het eigen bewustzijn, op gang komen en zichtbaar worden in de fysieke werkelijkheid.

 

Tijdens een individuele sessie kijk, luister en voel ik op een heldere en krachtige wijze met je mee in diverse informatielagen van hetgeen jij met mij wilt bespreken. Mijn uitgangspunt hierin is de inzet van onze beider vermogens om zo samen diepgaande bewegingen aan te brengen in de bewustzijnsinformatievelden die zich aan ‘de achterkant’ van de zichtbare werkelijkheid bevinden.

In deze samenwerking vorm jij met jouw bewustzijn de Gouden Sleutel om een herziening aan te brengen in de manier waarop de gepresenteerde informaties zich in jezelf vertalen. Een individuele sessie dient dan ook nooit als een therapeutisch gesprek om tot ‘een oplossing’ te komen, maar vormt een wezenlijk onderdeel in het inzicht krijgen, het activeren, vrijkomen en het begrijpen van de eigen Menselijke vermogens van oorsprong.

 

Ik ondersteun hierin graag met mijn eigen waarnemende vermogens en de inzet van holografische overdrachten in o.a. woorden, klanken en stilte, praktische oefeningen en meer. Voor een afspraak of voor meer informatie kun je contact opnemen middels het contactformulier onder aan deze pagina. Ik ontmoet je graag.

 

Hartelijke groet,

Asma


Praktische informatie

Vergoeding Individuele Sessie: €78,-
Duur: 90 minuten

 Mogelijkheden (alleen op afspraak):

* Persoonlijk in Zutphen