Zowel de eerste als de tweede puls zijn onderaan de pagina te bestellen.

Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact

“Vanuit Arcturiaanse velden wordt er zowel voor als achter de schermen meegewerkt om de poorten naar kosmische communicaties en fysieke ontmoetingen op aarde te openen. Transport van informatietrillingen die bijdragend zijn aan het openen van de kanalen in de fysieke lichamen is een wezenlijk onderdeel in deze werkzaamheden. De mens vormt met haar bewustzijn in denken en voelen de brug om deze informaties te ontvangen en contact te bewerkstelligen in de fysieke werkelijkheid.”

Initialiseren (online gevonden woordbetekenissen):
1. Het klaarzetten van gegevens/bestanden voordat een programma echt aan het werk gaat. Vaak worden deze gegevens/bestanden hierbij in het geheugen geladen of uitgepakt.
2. iets klaarmaken voor een eerste gebruik; met name opslag media klaarmaken voor het opslaan van gegevens
3. Iets opstarten

Woord Vooraf:
Het Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact bestaat uit twee pulsen.

De eerste puls staat op zichzelf en is voornamelijk gericht op activaties in het lichaam (vnl. het centrale zenuwstelsel/neurologische systeem) met als uitgangspunt het initialiseren voor Contact.

De 2e puls is een voortzet op de 1e puls. Daar waar in de eerste puls de voorbereidende activaties in het lichaam centraal staan, is deze puls voornamelijk gericht op ontmoetingen, op het openen en ontvangen van contacten, contactmogelijkheden en informatievibraties. Golven aan Arcturiaanse frequenties, codes, talen, volkeren, vinden hierin doorstroom in het portaal dat we samen tot leven vibreren. Mijn advies is dan ook om deze tweede puls enkel in te zetten wanneer je reeds de eerste puls voor jezelf hebt ingezet. Deze vormt namelijk de basis.

 

Quantum in het Nu moment aanwezig en verbonden.

Je bent van harte welkom om jezelf in te brengen in het Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact.
Onderaan de pagina kun je het frequentiepakket, behorende bij de eerste dan wel bij de tweede puls, bestellen.


Uitnodiging Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact

Zowel aangekoppeld in een fysiek aards lichaam als aanwezig achter de schermen van de fysieke werkelijkheid, zijn de Arcturianen werkzaam in het inbrengen van frequentievelden/informatietrillingen ter voorbereiding en preparatie van fysieke buitenaardse contacten en ontmoetingen in deze werkelijkheid. Het gaat hierbij om heldere, bewuste en fysiek waarneembare ontmoetingen met mensen uit andere werelden en werkelijkheden. Het openen van de kosmische aard van deze werkelijkheid en de doorstroom van de Aarde naar een open, vrije en toegankelijke wereld staan hierin centraal. Dit alles geleid en ingezet vanuit het eigen bewustzijn van de menselijke beschaving die nu op deze aarde leeft.

 

De mogelijkheid is beschikbaar om, als mensen van deze aarde, een gezamenlijk moment met elkaar te creëren waarin we ons kosmisch bewustzijn krachtig in het lichaam laten vibreren als een uitnodiging, een portaal, waar de golfslag van de Arcturiaanse frequentie-inzet binnen kan komen en door kan stromen. Dit doet eenieder vanuit de eigen omgeving, quantum verbonden met elkaar.

 

We bieden middels onze gezamenlijke inzet vanuit de fysieke lichamen, een organische landingsplaats aan de codes van contact, binnen in de geometrie van deze werkelijkheid. Ons fysische systeem staat centraal als ontvangstkanaal van de informaties en als doorgangsportaal voor contact. Het beheer van eigen bewustzijn in het lichaam, in het denken en in het voelen is essentieel in deze samenwerking. Tevens is kosmisch inzicht in de aard van de fysieke werkelijkheid en de plaats die het menselijk bewustzijn hierin inneemt een benodigd fundament, zodat er vanuit gelijkwaardigheid samengewerkt kan worden met elkaar en met onze kosmische collega's uit andere verdiepingen van werkelijkheid of uit andere werelden.

 

Arcturiaanse Frequentiecodes in klank en beeld (Cosmic Contact Interface)

Ter preparatie van dit ontmoetingsmoment worden er Arcturiaanse frequentiecodes in klank en beeld beschikbaar gesteld. De klanken bieden een beheer in het afstemmen op de juiste meewerkende frequentievelden en de geschreven code, de Cosmic Contact Interface, dient ter uitbreiding van het breinbewustzijn voor (deze) ontmoeting en samenwerking. De interface assisteert in het initialiseren van het fysische systeem en het hierin creëren van doorgangen, nieuwe routes in het neurologische systeem, waarin er kosmische communicaties en informatietransporten plaats kunnen vinden.

 

Voel jij in jezelf en vanuit jezelf een open uitnodiging van samenwerking in je bewustzijn in dit thema? Dan ben je welkom om de puls(en) voor jezelf in te zetten. Je kunt ze hieronder bestellen.

Note: De eerste puls is op zichzelf staand en kan zonder de tweede puls ingezet worden. De tweede puls daarentegen is een voortzet van de eerste puls. Het advies is dan ook om deze enkel in te zetten wanneer je de eerste puls reeds hebt ervaren.


Bestellen Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact - 1e puls

Je ontvangt in het frequentiepakket van de eerste puls:
* een begeleidend schrijven ter inleiding van de eerste puls
* een begeleidende gesproken transmissie in MP3-formaat (klankcode) 
* de Cosmic Contact Interface (beeldcode) in een afdrukbaar PDF bestand op A4 formaat. Deze kun je zelf uitprinten indien je hem fysiek bij de hand wilt houden tijdens de sessie (aanbevolen).

Lengte Klankentransmissie: 51 min. 26 sec.
Vergoeding: €26,00 (incl. €1,00 transactiekosten)

Je kunt de eerste puls bestellen middels onderstaande knop.
 De bestanden zijn direct te downloaden na het afronden van de betaling. Mocht er iets niet goed gaan bij het bestellen of downloaden, neem dan contact op met shop@codesvancreatie.nl


Bestellen Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact - 2e puls

LET OP: Arcturiaans Portaal - 2e Puls is een voortzetting van de 1e puls. Bestel deze 2e puls dan ook enkel wanneer je de 1e puls ook in gaat zetten of reeds in hebt gezet.

Je ontvangt in het frequentiepakket van de tweede puls:
* een begeleidend schrijven (dit is dezelfde als die van de eerste puls)
* een begeleidende gesproken transmissie in MP3-formaat (klankcode) 
* de Cosmic Contact Interface (beeldcode) in een afdrukbaar PDF bestand op A4 formaat. Deze kun je zelf uitprinten indien je hem fysiek bij de hand wilt houden tijdens de sessie (aanbevolen).

Lengte Klankentransmissie: 53 min. 12 sec.
Vergoeding: €26,00 (incl. €1,00 transactiekosten)

Je kunt de tweede puls bestellen middels onderstaande knop.
 De bestanden zijn direct te downloaden na het afronden van de betaling. Mocht er iets niet goed gaan bij het bestellen of downloaden, neem dan contact op met shop@codesvancreatie.nl