Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact

Initialiseren (online gevonden woordbetekenissen):
1. Het klaarzetten van gegevens/bestanden voordat een programma echt aan het werk gaat. Vaak worden deze gegevens/bestanden hierbij in het geheugen geladen of uitgepakt.
2. iets klaarmaken voor een eerste gebruik; met name opslag media klaarmaken voor het opslaan van gegevens
3. Iets opstarten

Woord Vooraf:
Het Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact bestaat uit twee pulsen.

De eerste puls staat op zichzelf en is voornamelijk gericht op activaties in het lichaam (vnl. het centrale zenuwstelsel/neurologische systeem) met als uitgangspunt het initialiseren voor Contact.
De 2e puls is een voortzet op de 1e puls. Daar waar in de eerste puls de voorbereidende activaties in het lichaam centraal staan, is deze puls voornamelijk gericht op ontmoetingen, op het openen en ontvangen van contacten, contactmogelijkheden en informatievibraties. Golven aan Arcturiaanse frequenties, codes, talen, volkeren, vinden hierin doorstroom in het portaal dat we samen tot leven vibreren. Mijn advies is dan ook om deze tweede puls enkel in te zetten wanneer je reeds de eerste puls voor jezelf hebt ingezet. Deze vormt namelijk de basis.

 

Quantum in het Nu moment aanwezig en verbonden.

Je bent van harte welkom om jezelf in te brengen in het Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact.
Onderaan de pagina kun je je aanmelden voor ontvangst van het frequentiepakket, behorende bij de eerste dan wel bij de tweede puls. Na je aanmelding ontvang je z.s.m. een email met de downloadinstructies voor de documenten.


Uitnodiging Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact

Zowel aangekoppeld in een fysiek aards lichaam als aanwezig achter de schermen van de fysieke werkelijkheid, zijn de Arcturianen werkzaam in het inbrengen van frequentievelden/informatietrillingen ter voorbereiding en preparatie van fysieke buitenaardse contacten en ontmoetingen in deze werkelijkheid. Het gaat hierbij om heldere, bewuste en fysiek waarneembare ontmoetingen met mensen uit andere werelden en werkelijkheden. Het openen van de kosmische aard van deze werkelijkheid en de doorstroom van de Aarde naar een open, vrije en toegankelijke wereld staan hierin centraal. Dit alles geleid en ingezet vanuit het eigen bewustzijn van de menselijke beschaving die nu op deze aarde leeft.

 

De mogelijkheid is beschikbaar om, als mensen van deze aarde, een gezamenlijk moment met elkaar te creëren waarin we ons kosmisch bewustzijn krachtig in het lichaam laten vibreren als een uitnodiging, een portaal, waar de golfslag van de Arcturiaanse frequentie-inzet binnen kan komen en door kan stromen. Dit doet eenieder vanuit de eigen omgeving, quantum verbonden met elkaar.

 

We bieden middels onze gezamenlijke inzet vanuit de fysieke lichamen, een organische landingsplaats aan de codes van contact, binnen in de geometrie van deze werkelijkheid. Ons fysische systeem staat centraal als ontvangstkanaal van de informaties en als doorgangsportaal voor contact. Het beheer van eigen bewustzijn in het lichaam, in het denken en in het voelen is essentieel in deze samenwerking. Tevens is kosmisch inzicht in de aard van de fysieke werkelijkheid en de plaats die het menselijk bewustzijn hierin inneemt een benodigd fundament, zodat er vanuit gelijkwaardigheid samengewerkt kan worden met elkaar en met onze kosmische collega's uit andere verdiepingen van werkelijkheid of uit andere werelden.

 

Arcturiaanse Frequentiecodes in klank en beeld (Cosmic Contact Interface)

Ter preparatie van dit ontmoetingsmoment worden er Arcturiaanse frequentiecodes in klank en beeld beschikbaar gesteld. De klanken bieden een beheer in het afstemmen op de juiste meewerkende frequentievelden en de geschreven code, de Cosmic Contact Interface, dient ter uitbreiding van het breinbewustzijn voor (deze) ontmoeting en samenwerking. De interface assisteert in het initialiseren van het fysische systeem en het hierin creëren van doorgangen, nieuwe routes in het neurologische systeem, waarin er kosmische communicaties en informatietransporten plaats kunnen vinden.

 

Deze frequentiecodes zullen ter download beschikbaar worden gesteld op een aparte pagina op de website. Na je aanmelding ontvang je z.s.m. een email met de inloggegevens. Van hieruit kun je vervolgens zelf de bestanden downloaden en opslaan op je eigen apparaat.

 

Aanmelden voor deelname

Voel jij in jezelf en vanuit jezelf een open uitnodiging van samenwerking in je bewustzijn in dit thema? Dan ben je welkom om je kenbaar te maken middels een aanmelding. Dat kan onderaan deze pagina.


Praktische informatie

Datum, tijd en locatie: We verbinden ons in het Quantum Nu-moment in onszelf met onszelf en van hieruit met elkaar en met de Arcturiaanse meewerkgroepen. Bewaakt, geborgd en beveiligd in het eigen bewustZijn.
Op 10-10-2022, 10-11-2022 en 11-11-2022 (eerste puls) en op 22-11-2022 (tweede puls), als ook daarna in aardse tijd, hebben zich tientallen mensen uit 4 landen vereenigd en verbonden in het Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact. Dit frequentieveld vibreert quantum en ontstaat vanuit elk Mens die zich vrij en verbonden voelt om het eigen bewustzijn in te brengen als medeschepper van deze werkelijkheid/dit portaal.
Vergoeding:  €25,- per puls
Arcturiaanse Frequentiecodes: Je ontvangt voor dit ontmoetingsmoment een begeleidend schrijven ter inleiding en (per puls) twee bestanden met Arcturiaanse Frequentiecodes. Deze bestaan uit een begeleidende gesproken transmissie (ca. 53 min.) in MP3-formaat (klankcode) en de Cosmic Contact Interface (beeldcode), in een afdrukbaar PDF bestand op A4 formaat. Deze kun je daarmee zelf uitprinten indien je hem fysiek bij de hand wilt houden tijdens de sessie (aanbevolen).

Wijze van ontvangst: Deze frequentiecodes worden ter download beschikbaar gesteld op een afgeschermde pagina op deze website. Je ontvangt z.s.m. na je bestelling een email met de inloggegevens voor de desbetreffende pagina. Van hieruit kun je vervolgens zelf de bestanden downloaden en opslaan op je eigen apparaat. Doe dit a.u.b. tijdig, de inlogcode verandert regelmatig.


Vriendelijk verzoek om zowel de inlogcodes als de beschikbaar gestelde documenten te borgen en deze enkel voor jezelf te gebruiken.

 


Bestellen Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact - 1e puls

Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact - 1e Puls

Eerste inzet van het Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact

€ 25,00


Bestellen Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact - 2e puls

Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact - 2e Puls

Tweede inzet van het Arcturiaans Portaal: Initialiseren voor Contact
LET OP: Arcturiaans Portaal - 2e Puls is een voortzetting van de 1e puls. Bestel deze 2e puls dan ook enkel wanneer je de 1e puls ook in gaat zetten of reeds in hebt gezet.

€ 25,00