Frequentieportaal: Ana Shay Hi

* Dit frequentieportaal in Klanktransmissie is vrij te downloaden.
Onderaan de pagina is een doorverwijzing naar een transcript met achtergrondinformatie over de Ana Shay Hi.


Intro: "In de afgelopen maanden heeft het veld van de Ana Shay Hi zich innerlijk veelvuldig aan mij getoond. Hierin was een zachte en zeer krachtige stuwing voelbaar naar een dieper contact en het hiermee zichtbaar maken van de informaties die in dit levensveld ter beschikking staan voor ons allen. Ik voel en weet in deze beweging een samenwerking met velen hier aanwezig en voel dan ook de uitnodiging te laten klinken om hier een collectieve beweging in te maken met elkaar. Voel je welkom in samenwerking."

 

juni 2023 - Asma Achkroune


Download hier kosteloos de frequentietransmissie in klank gemaakt op 9 juni 2023

Let op: Het audiobestand bevat geen intro/begeleiding in woorden. De transmissie ligt compleet ingebed in de kosmische klank en start direct. Je kunt je vooraf op jouw eigen manier afstemmen door met een ontspannen aandacht aanwezig te zijn in je lichaam, je ademhaling, je hoofd en je hart. Begeleid de ervaring met de aandacht van je eigen bewustzijn.

Download
Frequentietransmissie in Klank | Ana Shay Hi
17 minuten 51 seconden
Transmissie Ana Shay Hi 2023.MP3
MP3 Audio bestand 40.9 MB

*Mocht je voelen mijn werkzaamheden te willen ondersteunen met een zelfgevoelde vrije donatie dan is dat welkom via deze link"De universele Taal van Verbondenheid - Asma Achkroune & Martijn van Staveren - 25 januari 2018

Tijdens de themadag 'De universele Taal van Verbondenheid' in januari 2018 sprak Martijn, naar aanleiding van het schilderij, over de Ana Shay Hi beschaving. Er is een transcript beschikbaar van de door hem gedeelde informatie. Hieronder deel ik een stukje uit dit transcript, omdat ik voel dat deze wezenlijke informatie in het huidige moment (opnieuw) onder de aandacht gebracht mag worden.

Martijn van Staveren over de Ana Shay Hi: "...Dit schilderij wat hier hangt (zie foto) het blauwe met gouden wezen van Asma, dat is lastig om daar iets over te zeggen want dan ga ik classificeren en jullie weten hoe ik daar over denk. Deze beschaving zoals het zich hier toont, is de beschaving van de Ana Shay Hi, en dat is een beschaving die een deel zijn van de Masterraces van El ra’a en de El ra’a beschaving is een menselijke beschaving, gewoon humanoïde, maar komt voort uit de Oorspronkelijke Wereld, dat noem ik de kosmos.

 

De kosmos is het levende hologram en universa zijn delen van de kosmos. Dus de kosmos waar de Ana Shay Hi vandaan komen, dat is een Oorspronkelijke Wereld, die is 100% organisch, trilt dus, resoneert, vormt, geeft expressie aan wat er dus in dit geval door de Ana Shay Hi van binnen wordt ervaren als Godswezens. Zij spreken de taal in zichzelf van creatie van Schepping. Wat er binnenin ontstaat wordt buiten zichtbaar. Het zijn Masterraces – ik wil het eigenlijk direct weghalen en tegelijkertijd is het ook geheel kloppend – want wij denken bij een Meester iets als verhevend, maar een Meester is eigenlijke een Zelfcreator. Vandaar ook dat wij allemaal Meesters zijn en ons Meesterschap gaan wij weer terughalen.

 

Zij zijn een beschaving en dat is de enige beschaving die dat zover heeft volbracht, zij zijn de enige beschaving uit de meester creërende zelfscheppende rassen die het hele universele bewustzijn van de Aarde, zoals die zich op dit moment voordoet, volledig, helemaal inzichtelijk hebben gemaakt, dus inclusief alle manipulaties, inclusief alles wat verborgen zou moeten blijven. Zij zijn de enige beschaving die alle mogelijke uitkomsten op basis van 7 miljard mensen, die elke nanoseconde 4 miljard scenario’s aan keuzes voorbij krijgen, alle uitkomsten daarvan volledig in beeld hebben weten te brengen. Ze hebben dus de code achterhaald van de manipulatie.

 

De Ana Shay Hi is een heel mooi ras en heeft die hele code zoals zij dat hebben begrepen gezien, hebben ze opnieuw gecreëerd, ik zou bijna zeggen nagebouwd, maar dat is het niet, hebben ze opnieuw gecreëerd. Ze hebben het hele softwareprogramma van de schepping helemaal opnieuw geschapen, met de visie van de Schepper erin, de visie van Verbondenheid. Dus de taal van wat we in de Avatarfilm zien, hoe alles met elkaar leeft en functioneert, dié kracht zit daar dus in. En wat ze hebben gedaan is dat hele veld, ze hebben het hele veld door het hologram heen gelegd - wat wij dus nu ervaren als deze werkelijkheid – gesynchroniseerd, over elkaar heen, door elkaar heen. En de reacties uit dat veld, dat is het veld waar ik wel eens over heb verteld. Het Scheppingsveld wat reageert op het moment dat er wezens zijn die in dat hologram leven van de manipulatie en het vastgestelde uitkomstensysteem, dat het veld van de Ana Shay Hi dat dat reageert, dat is dus eigenlijk een scheppingsveld dat gaat reageren op de perceptiewijziging, de manier waarop een wezen kijkt en daarbij de Kracht in zichzelf gaat erkennen, dus de moeite neemt om dus eens echt onder een boom te gaan zitten en dit niet verborgen houdt, deze kennis in zichzelf, dus erkenning geeft aan zichzelf. Dus het is niet alleen binnen in jezelf, als mens hier op de Aarde dat je het weet dat je die Kracht in je draagt, maar dat je dus ook erkenning geeft op jouw manier in dit hologram dat je er bent. IK BEN HIER! Ik herken deze Kracht in mijzelf. Jullie zijn ook hier, dat maakt waarom wij dus hier allemaal zijn.

 

Het ontwaken, wat wij dus ontwaken noemen, heeft daar mee te maken. Er gebeurt iets in je leven waardoor alles verandert. Je aandacht gaat naar iets anders. Het veld gaat tegen je spreken. Maar vergeet nooit dat dat ontstaan is doordat jij begon te spreken, doordat jij anders begon te kijken. En die interactie is zó ontzettend groot, het is zelfs de aanvliegroute. Dus het is een trillingsveld, het is puur energie. Het is informatie, puur energie, dat de andere beschavingen die de Aarde ook bezoeken binnen vliegen met hun bewustzijn via dat veld. Dat is een heel groot energetisch constructieveld. En dat is wat ik achter Asma zie staan, uitgebeeld in een prachtig wezen met allemaal glyphs en symbolen wat hier (schilderij) wordt uitgebeeld. Op een bepaalde manier staat het hier. Alles is trilling!..."