Teksten om te lezen en innerlijk te voelen

De informaties die ik op deze pagina in de vorm van teksten deel, zijn gebaseerd op bewustzijnsvelden/informatievelden die ik in mij draag vanuit mijn niet-persoonlijkheid en die ik in woorden heb vertaald. Deze teksten zijn voor mij een fysieke uiting van mijn diepliggend innerlijk Weten en deze uit ik en deel ik graag op deze manier, wetende dat de frequenties die ik hiermee inbreng openingen en bewegingen kunnen en zullen creëren in de softwarematige opbouw van deze werkelijkheid.

 

Je hoeft het met mijn schrijven niet eens of oneens te zijn. Wel nodig ik je van harte uit om deze teksten te lezen met een vrije mind. Vrij van concepten, vrij van aannames en vrij van vooraf ingenomen standpunten of meningen. Ik nodig je uit om de woorden te lezen vanuit je Wezenlijke, vrije, niet-persoonlijkheidsgebonden bewustzijn en van hieruit te ervaren wat er achter de woorden aan informaties in trilling en frequentie schuil gaat en wat er daarbij bij jou in beweging komt. Je bent van harte welkom.


Gepubliceerd op 28-05-2020

Ik vertrouw mijzelf ten diepste

Ik vertrouw mijn diep vermogen van waarneming

Mijn waarneming als een Zijnsvibratie

Die hele werelden kan scheppen

En ook tot stilstand kan brengen

In een moment van stilteGepubliceerd op 06-12-2019

Samen met elkaar brengen we een herinnering terug in het veld. Een herinnering aan Ooit. Een herinnering aan tijden waarin de Mens een vrij wezen was dat overal in gekend was en dat zichzelf overal in kende. In alle velden, lagen en werkelijkheden van BewustZijn. Een tijd waarin communicatie een uitwisseling was van Leven, van Schepping, van Zijn.Gepubliceerd op 30-05-2019

Er waren veel onwaarheden rond op deze aarde. Onwaarheden die de mensheid en het menselijk bewustzijn gekluisterd houden in tijdlijnen en werkelijkheden, waarin de ware vermogens en de scheppingskracht van de mens buiten beeld en achter slot en grendel gehouden wordt. Geen enkele vorm van geloof, religie of spiritueel model is waarlijk dienstbaar aan de mens.Gepubliceerd op 06-12-2018

Zachter

Ronder

Warmer

Een rustige deken van Liefde

Ontvouwt zich in gradaties
Binnen in het ZelfGepubliceerd op 05-12-2018

De Mens is van oorsprong een vrij wezen met een rijke historie, welke zich niet beperkt tot en die ook niet gebonden is aan, de herinneringen en de waarnemingen die de Mens van deze aarde in zijn persoonlijkheid draagt. De Oorspronkelijke Mens communiceert als wezen in trillingen en frequenties van de vrije emoties en is een zender en een ontvanger van informaties in geometrieën van klank en kleur. Gepubliceerd op 22-10-2018

We leven in een wereld waarin afleiding, misleiding en manipulatie een grote rol spelen. Onze oorspronkelijke vermogens zijn zo veel mogelijk en zo ver mogelijk uitgekleed en uitgeschakeld en er wordt d.m.v. verschillende agenda's zelfs gepoogd om deze nog verder uit te kleden en uit te schakelen. De wereld staat op een groot kantelpunt en wij spelen hier de hoofdrol in...