Driedelige Educatieve Bewustzijnstraining in Alkmaar

Er zijn nu plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden onderaan de pagina.

De Scheppende Kracht van Trilling en Frequentie: Van gekaderd bewustzijn naar Kosmische Communicatie

Om weer te kunnen communiceren en te navigeren in, tussen en met verschillende bewustzijnsvelden en bewustzijnsvormen, dient de mens binnen in zichzelf inzichten te verkrijgen in de wijze waarop trillingen en frequenties functioneren en hoe deze vertaald en ingezet kunnen worden als communicatiemiddel op zowel Aards als Kosmisch niveau.

 

De driedelige Educatieve Bewustzijnstraining “De Scheppende Kracht van Trilling en Frequentie: Van gekaderd bewustzijn naar Kosmische Communicatie” geeft hierin een inspirerende aanzet, die zou kunnen leiden tot een herziening in de wijze waarop wij onszelf en onze rol als Mens in deze werkelijkheid bezien. We kunnen onszelf hiermee heractiveren als een Gouden Schakel in het Geheel en vanuit innerlijke leiding weer actief deel kunnen nemen in het Kosmische veld van gebeurtenissen omtrent het Menselijk Bewustzijn en de ‘bevrijding’ hiervan in deze werkelijkheid.

Openingen in het Bewustzijn van de Mens

In het moment van onze huidige werkelijkheid zijn vele mensen op de hoogte van het feit dat deze werkelijkheid plaats heeft in en onderdeel uitmaakt van een veel grotere kosmische werkelijkheid. Hierin hebben, op verschillende levels van bewustzijn, indringende ingrepen plaats gevonden die gericht zijn tegen het Menselijk Bewustzijn en de Scheppingskracht die hieraan gelieerd is. Op dit moment leven wij als mensheid nog steeds in de oorzaak en gevolg situaties van die ingrepen.

 

Vele mensen hebben in de afgelopen tijden diepgaande (zelf)onderzoeken en onderlinge uitwisselingen ingezet, waardoor er vele informaties omtrent deze kosmische gebeurtenissen naar voren zijn gekomen en weer open/zichtbaar zijn gemaakt in het Bewustzijn van de Mens. Hierin is o.a. duidelijk geworden dat wij als mensheid bestuurd worden door middel van mind controle, dat de vrije trillingen van ons bewustzijn gekaapt worden en ook hoe deze middels onze huidige manier van denken en voelen ingezet worden tegen onszelf. Er is ook veelvuldig met elkaar gesproken over verschillende manieren waarop we deze trillingen weer vrij kunnen maken binnen in onszelf.

 

Werken met de vrije Emotionele Scheppingskracht

Een volgende stap in dit onderzoek zou kunnen zijn dat we de vrijgekomen trillingen en frequenties van de Emotionele Kracht in onszelf diepgaander gaan onderzoeken en ervaren. Wat gebeurt er wanneer we de betekenis van een situatie of emotie middels onze waarneming vrij maken? Wat is de aard van trilling en frequentie? En op welke manieren kunnen wij deze frequenties omzetten naar een bewuste schepping van binnenuit, waardoor deze ook een uiting/vorm zou kunnen krijgen in de fysieke werkelijkheid?

 

Vele beschavingen werken zowel voor als achter de schermen mee om de trillingen van weggehouden informatievelden, coderingen van de Oorspronkelijke Aardematrix en de verrijkingen hiervan, beschikbaar te stellen aan de Mensen die met hun bewustzijn in het Aardse hologram gekoppeld zijn. Wij ZIJN deze Mensen. Ons bewustzijn fungeert hierin als een Gouden Schakel tussen de verschillende informatievelden en is daarmee in staat om deze trillingen binnen te halen in het fysieke bewustzijn. Hiermee kunnen deze velden weer geactiveerd worden en zichtbaar worden gemaakt in het Aardse hologram.

 

Ten aanzien hiervan is het dan ook van grote waarde om de Kosmische Communicatie binnen in onszelf te onderzoeken, te activeren en daadkrachtig in te zetten in de eigen werkelijkheid.

 

In deze Educatieve Bewustzijnstraining onderzoeken we daarom samen met elkaar welke rol trilling en frequentie heeft in zowel Aardse als Kosmische Communicatie en op welke manier we deze trilling en frequenties vanuit innerlijke leiding in kunnen zetten om te navigeren door, tussen en met verschillende bewustzijnsvelden.

Thema's die o.a. aan bod zullen komen zijn:

· De menselijke (kern)kracht van aandacht en waarneming

· Het in lijn brengen van voelen en denken

· De aard van trilling en frequentie

· Defragmenteren

· Het activeren van en het werken met bewustzijnsinformatievelden

· Het bewust inzetten en begeleiden van onze (gezamenlijke) Scheppingskracht

· De Scheppingskracht van Klank

· Codes van en in de natuur

· Aardse en Kosmische Communicatie

 

Dit en meer zal besproken worden tijdens deze driedelige Educatieve Bewustzijnstraining, waarin diepgaande holografische transmissies afgewisseld worden met oefeningen die er op gericht zijn de eigen innerlijk bewustzijnsinformatievelden aan te spreken en in beweging te brengen, zodat deze bewust ingezet kunnen worden in het eigen leven.

Wil je deelnemen?

Deze Educatieve Bewustzijnstraining is open voor iedereen die, op geheel eigen wijze, binnen in zichzelf op de hoogte is van de aard en de staat van de huidige werkelijkheid en de rol die het Menselijk Bewustzijn hierin speelt. Voor diegenen die zich ten diepste beseffen dat de eigen Kracht binnen in zichzelf de enige sleutel is tot het “bevrijden” van de Oorspronkelijke trillingen van het Menselijk Bewustzijn hier op aarde en dat de Mens met haar bewustzijn hier de Gouden Schakel in vormt. Hierin staat het Menselijke vermogen centraal en is er op geen enkele wijze ruimte voor geloofsovertuigingen of spirituele modellen die krachten buiten de Mens aanhangen. De ware Krachtbeweging van de Mens komt van binnenuit.


Praktische Informatie

Data:
Deel 1: Donderdag 13 februari 2020

Deel 2: Donderdag 27 februari 2020
Deel 3: Donderdag 19 maart 2020
Tijd: De inloop is vanaf 9.30 uur. We starten vervolgens om 10.00 uur en ronden af omstreeks 16.30 uur
Locatie: Wakker Bewustzijn - Westerweg 14 - 1815 DE - Alkmaar
Vergoeding: €254,- voor alle drie de dagen
Groep: Max. 15 personen

Verzorging: Thee, water en koek is aanwezig. Graag je eigen lunch meenemen.


Deel dit evenement via: