Samenstroom Sessie: Van gekaderd bewustzijn naar Kosmische Communicatie

In aansluiting op de driedelige Educatieve Bewustzijnstraining vindt er vanuit gezamenlijke stroming een nieuwe samenkomst plaats. Deze ‘aansluitdag’ biedt de ruimte om zowel reeds besproken thema’s als ook nieuwe informaties aangaande het thema 'Kosmische Communicatie' verder te openen, te verhelderen en dieper met elkaar te doorvoelen.

 

We kunnen deze dag o.a. spreken over:

* De golfbeweging van denkend naar voelend waarnemen.

* Van 'Geïnstrueerd Celbewustzijn' naar 'Organisch Celbewustzijn': Het activeren van het gehele lichaam als communicatiekanaal en communicatieportaal (zender en ontvanger).

* Het transporteren van informaties uit fysieke velden naar metafysische velden en andersom, dwars door tijd en ruimte heen.

* Het Bekrachtigen van onszelf en elkaar via ons denken, voelen en handelen en de bevrijding hierin van framende gedachtevelden die via de mens naar elkaar worden doorgezet.

* Het gezamenlijk opzetten van een Kosmisch Communicatienetwerk van en via ons Mensen op deze Aarde.

* Het openzetten en openhouden van de eigen communicatiekanalen voor het doorzetten van organische informatietrillingen naar deze werkelijkheid via, en versterkt door, het Kosmisch Communicatienetwerk.

* De samenwerking binnen het Kosmisch Communicatienetwerk met Mensen en niet-Mensen (meewerkende krachten) van buiten deze werkelijkheid.

* Het actief deelnemen aan de huidige Aardse werkelijkheid.

 

Het verloop van deze dag ontstaat vanuit vriendschap en gelijkwaardigheid in onze gezamenlijke inzet en aandacht in wat er in het moment gevoeld en gedacht wordt. Er is ruimte voor vragen en onderzoek, voor denken en voelen, voor ontstoren en activeren, voor delen en uitwisselen, voor ontmoeten en verbinden.

 

Als je voelt dat je jezelf vanuit je Wezenlijke Zijnskracht wilt komen inbrengen én je hebt eerder deelgenomen aan de driedelige Educatieve Bewustzijnstraining, dan ben je van harte welkom om aan de Samenstroom Sessie deel te nemen.