Eendaagse Educatie: Bewust Zijn in Kosmische Klank

In het huidige moment van aardse werkelijkheid is er een diepe inzet van Menselijk Bewustzijn nodig om een koerswijziging aan te brengen in de route die de Menselijke beschaving op Aarde, onder leiding van denkend bewustzijn, bewandeld. Het inzetten van de vrije, organische kracht van het voelend bewustzijn van de Kosmische Mens op Aarde en het denken dat hieruit voortvloeit, is hierin essentieel om zowel nieuwe mogelijkheden als ook reeds bestaande modellen, in deze werkelijkheid zichtbaar te maken en hiermee te activeren en/of te ontstoren.

 

Door deze diepe inzet van Menselijk Kosmisch Bewustzijn ontstaat de mogelijkheid dat de Menselijke beschaving op Aarde zal stromen naar een samenleving die ontstaat uit vrije, organische trillingsvelden waarin alle mogelijkheden van Leven weer tot uiting kunnen komen en Gaïa weer tot leven komt als een vrije, toegankelijke, Kosmische Wereld.

 

Het Bewustzijn van de Mens omvat diverse vermogens die vanuit bewustzijnsbegeleiding en in Kosmische samenwerking hierbij ingezet kunnen worden. Een van deze vermogens is de inzet van de Kosmische Klank.

 

De eendaagse educatie “Bewust Zijn in Kosmische Klank” is erop gericht informaties, inzichten en inspiraties te openen en in beweging te brengen aangaande het bewust begeleiden en inzetten van Klank als een instrument in deze Kosmische werkzaamheden en samenwerkingen op Aarde. Hierbij staat het instrueren van de softwarematige werkelijkheid (activeren en ontstoren) en de mogelijkheden die hierin liggen centraal.

 

In het kader van Samenwerkend Bewustzijn wordt er in de educatie ook aandacht besteed aan de ontvanger van de Klank: Hoe kun je als Kosmische Luisteraar de waarneming van je Bewustzijn inzetten in samenwerking met de Kosmische Klanker en welke mogelijkheden liggen hierin omsloten?

 

Thema’s die tijdens deze educatie o.a. aan bod komen zijn:

* Bewustzijn in holografische informatievelden.

* Bouwstenen van de Kosmische Klank (het ontleden van de klank).

* Het bewust opbouwen en programmeren van Kosmische Klank (instructie meegeven).

* Kosmische werkzaamheden: Ontstoren en activeren van software van deze werkelijkheid.

* De inzet van Bewustzijn in zowel ‘Oorspronkelijk klanken’ als ‘Matrix klanken’.

* Het vrije Kosmische Bewustzijn in het fysieke lichaam als schakel tussen werelden en werkelijkheden.

* Het transporteren van informatietrillingen vanuit Kosmische velden naar het Aardse veld en vanuit het Aardse veld naar Kosmische velden.

* Samenwerking tussen de Kosmische Klanker en de Kosmische Luisteraar.

* Samenwerking met meewerkende beschavingen buiten deze werkelijkheid.

 

Door het thema ‘klanken’ vanuit een Kosmisch Bewustzijnsperspectief te onderzoeken, te begrijpen en te ervaren ontstaat er een gedegen en stabiel fundament in fysieke en mentale bewustzijnskracht aangaande het werken met klanken. Dit fundament zorgt voor een diepere en stevigere samenwerking tussen het fysieke, het mentale en het Kosmische bewustzijn in het lichaam, waarbij de inzet van de Kosmische Klank in de te verrichten werkzaamheden krachtiger begeleid en ingezet kan worden.

 

Voel jij je als Kosmische Klanker en/of als Kosmische Luisteraar aangeraakt om deze velden dieper te onderzoeken en samen te openen? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen. Kijk in de Agenda voor mogelijke ingeplande data