Eendaagse Educatie: Bewust Zijn in Klank

Note vooraf: Deze educatiedag is geen workshop/praktische oefening in de fysieke handeling van het ‘klanken’ zelf. We zetten ons bewustzijn diepgaand in, in het openen van informaties die ten grondslag liggen aan de klank en die de bouwstenen zijn van de klank. De opgedane informaties, inzichten en bewustzijnstechnieken kunnen vervolgens op eigen wijze verder onderzocht en ingezet worden in het werken met de klank.

In het huidige moment van aardse werkelijkheid is er een diepe inzet van Menselijk Bewustzijn nodig om een koerswijziging aan te brengen in de route die de Menselijke beschaving op Aarde, onder leiding van denkend bewustzijn, bewandeld. Het inzetten van de vrije, organische kracht van het voelend bewustzijn van de Kosmische Mens en het denken dat hieruit voortvloeit, is hierin essentieel om zowel nieuwe mogelijkheden als ook reeds bestaande modellen, in deze werkelijkheid zichtbaar te maken en hiermee te activeren | ontstoren.

Het Bewustzijn van de Mens omvat diverse vermogens die vanuit bewustzijnsbegeleiding en in Kosmische samenwerking hierbij ingezet kunnen worden. Een van deze vermogens is de inzet van de 'Kosmische Klank'.

De eendaagse educatie “Bewust Zijn in Klank” is erop gericht om samen met elkaar informaties, inzichten en inspiraties te openen en in beweging te brengen aangaande het bewust begeleiden en inzetten van Klank als een instrument in Kosmische werkzaamheden en samenwerkingen op Aarde. Hierbij staat het instrueren van de softwarematige werkelijkheid (activeren en ontstoren) en de mogelijkheden die hierin liggen centraal.

In het kader van Samenwerkend Bewustzijn wordt er in de educatie ook aandacht besteed aan de ontvanger van de Klank: Hoe kun je als Kosmische Luisteraar de waarneming van je Bewustzijn inzetten in samenwerking met de Kosmische Klanker en welke mogelijkheden liggen hierin omsloten?

Thema’s die tijdens deze educatie o.a. aan bod komen zijn:

* Bewustzijn in holografische informatievelden.

* Bouwstenen van de Kosmische Klank (het ontleden van de klank).

* Het bewust opbouwen en programmeren van Kosmische Klank (instructie meegeven).

* Kosmische werkzaamheden: Ontstoren en activeren van software van deze werkelijkheid.

* De inzet van Bewustzijn in zowel ‘Oorspronkelijk klanken’ als ‘Matrix klanken’.

* Het vrije Kosmische Bewustzijn in het fysieke lichaam als schakel tussen werelden en werkelijkheden.

* Het transporteren van informatietrillingen vanuit Kosmische velden naar het Aardse veld en vanuit het Aardse veld naar Kosmische velden: van trilling naar vorm en van vorm naar trilling

* Samenwerking tussen de Kosmische Klanker en de Kosmische Luisteraar.

* Samenwerking met meewerkende beschavingen buiten deze werkelijkheid.

Door 'Klanken' vanuit een ruimer bewustzijnsperspectief te onderzoeken en hier inzichten in te verkrijgen, kan er een diepere verbinding en samenwerking tot stand komen van fysieke, mentale en Kosmische bewustzijnsvelden in het lichaam. Dit geeft een steviger fundament van waaruit Klank bewust begeleid en gericht ingezet kan worden in de te verrichten werkzaamheden.

Voel jij je als Kosmisch Mens bewogen tot dieper onderzoek en het verder openen van informaties aangaande de inzet van klank? Dan ben je van harte welkom om je aan te melden.