EXTRA DAG: Hologrambeleving Kosmisch werkbezoek Europees Parlement en Bis

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Op 10 en 11 juni 2022 heb ik samen met een kosmische collega uit Duitsland, Kevin Manke, een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk, en aan de Bank for International Settlements (BIS) in Basel, Zwitserland.

De ervaringen en waarnemingen die ik hierin heb opgedaan zijn dusdanig interessant, confronterend, brein-/persoonlijkheids"ontwrichtend" en vooral diepgaand erkennend voor mijn (kosmische) bewustzijn en mijn werkzaamheden hier geweest dat ik deze ervaringen en de informatiehologrammen hierachter graag met jullie wil te delen. Om zowel de kracht van de matrix als de kracht van de schepping en de kosmische communicaties en samenwerkingen hierin, openlijk zichtbaar te maken.

 

We zijn de minste niet en dat wordt geweten. Door alle fracties.

Ik deel mijn ervaringen verhalend, met de gevoelsbeleving en de beelden erachter. Hierdoor is het mogelijk om in je eigen informatiesysteem mee te voelen en mee te kijken naar het gedeelde informatiehologram.


Je kunt hierin mogelijk ervaren waar je in jezelf tegenaan lijkt te lopen aangaande (de gedachte over) het uitvoeren van kosmische werkzaamheden (Task Force). Waar vibraties vertaald als angsten of onzekerheden je eigen kracht buiten beeld pogen te brengen en waar juist de openingen liggen om The Force doorgang te bieden naar het fysieke lijf, het denken, het voelen en het handelen.

 

De gedeelde informatie kan daarmee interessant zijn voor mensen die meer inzicht/gevoel zouden willen ervaren in wat je bij het uitvoeren van kosmische werkzaamheden zou kunnen ontmoeten in interactie met de werkelijkheid, als ook voor mensen die meer vertrouwen in zichzelf willen krijgen in het zelf uitvoeren van kosmische werkzaamheden op de aarde en in het bijzonder op plekken of bij instituten waar we niet gewenst (lijken te) zijn.

Daarnaast weet ik de kracht van waarneming en deel ik mijn ervaringen ook graag met mensen die voelen zichzelf in te brengen in een samenwerking van diepe bekrachtiging van wat er is doorgezet, met name in het Europees parlement.

Ik heb jullie aanwezigheid gevoeld en gezien. Laten we het fysiek ook delen en zo de instroom van vrije informaties in de bibliotheken van de matrix doorgang geven. Je bent welkom.

 

Thema’s die al vertellend aan bod komen zijn o.a.:

* Innerlijk leiderschap

* De kracht van een niet te breken verbond in vriendschap, vertrouwen en samenwerking met elkaar.

* ‘Agenten’ van de matrix in diverse verschijningsvormen en de inzet van hun denkvelden als ondermijningswapen

* Ingevoegde hologrammen die het brein en de werkelijkheid in een ‘loop’ (herhaling van situaties) kunnen brengen

* Het uitlezen van de matrix: wat je ziet is niet altijd wat er ook daadwerkelijk is – Hologrammen achter de fysiek zichtbare werkelijkheid

* Bewustzijnstransportatie/teleportatie in tijd en ruimte, met de kracht van het voorstellingsvermogen

* De kosmische doorzet van informaties vanuit samenwerkende Allianties van Mensheid.

* Ervaringen van samen scheppen

* De samenwerking met kosmische velden, zowel in energie (heldere communicatieve gedachtegolven) als ook via fysieke mensen in de werkelijkheid.

* Er is tevens ook ruimte voor samenspraak

 

Voel je hierbij aanwezig te willen zijn? Je bent van harte welkom. Je kunt je onderaan de pagina aanmelden middels het aanmeldformulier.


Praktische informatie

Datum: Zaterdag 16 juli 2022
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Inloop: Vanaf 12.40 uur
Locatie: Zutphen. De locatie is goed te bereiken met het OV. Het adres volgt enkele dagen vooraf via de mail.
Vergoeding: €25


Aanmeldformulier

Hologrambeleving Kosmische werkbezoek | 16-07-2022

€ 25,00

  • Het aantal beschikbare plaatsen is volgeboekt